Badmintonclub De Droppers is aangesloten bij het FROS Multisport Vlaanderen VZW.

01

Een verzekerde sporter kwetst zich tijdens een activiteit.

02

De club/federatie voorziet je van een ongevalsaangifteformulier. (klik om te downloaden)

De club/federatie vult de vragen m.b.t. de club en het ongeval in, ondertekent de privacyverklaring en bezorgt deze aan het slachtoffer.

03

Het geneeskundig getuigschrift laat het slachtoffer zo snel mogelijk invullen door de arts.

04

Zowel slachtoffer als clubverantwoordelijke dienen de privacyverklaring te ondertekenen.
Algemene Verordering gegevensbescherming 2016/679 (“GDPR”)

05

De ingevulde ongevalsaangifte met geneeskundig getuigschrift en ondertekende privacyverklaring dient zo snel mogelijk aan FROS bezorgd te worden.

Bij voorkeur digitaal (scan, foto via smartphone, …) naar leden@fros.be. Per post kan naar onderstaand adres**.
Indien digitaal verstuurd, is nasturen per post onnodig, dit zorgt voor dubbele dossiers.

Behoud het origineel als back-up. Enkel indien de aangifte volledig is, kan er een dossier opgemaakt worden.

**

Martine Van den Broeck

Huis van de Sport

Boomgaardstraat 22 bus 35

2600 BERCHEM

Tel. 03/286 58 37

Fax 03/286 58 38

leden@fros.be

06

FROS controleert de aansluiting en betaling van het lidgeld en bezorgt het dossier aan ETHIAS. 

07

De afhandeling van het dossier gebeurt verder volledig door ETHIAS!
Als slachtoffer ontvang je van ETHIAS een ontvangstmelding met dossiernummer en meer informatie betreffende de verdere afhandeling.

 

Daarna kan u de originele onkostennota’s overmaken aan ETHIAS met vermelding van uw dossiernummer. 

Conform de wet op privacy heeft FROS geen toegang tot uw dossier en beschikken wij dus ook niet over informatie betreffende de afhandeling ervan.


Gelieve daarom vragen met betrekking tot uw dossier aan ETHIAS te richten en geen onkostennota’s aan FROS te versturen.

Gelieve ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces onmiddellijk te melden aan ETHIAS om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen. 

08

Wat is er verzekerd?

– uitgebreide tekst

Last modified: 01/16/2023

Comments are closed.